DACH 12 X 10 M

      Zadaszenie 12 × 10 m (13 × 11 m z zewnątrz) zbudowane na kratownicy MSB Altras T52 (520 × 520) lub T76s (760 × 520), oraz słupie T30 (290 × 290). Obciążenie dopuszczalne do 6000 kg (ustalane indywidualnie dla danego przypadku). Wysokość światła sceny 7 m. Podest wykonany z systemu Layher + sklejka. Po obu stronach sceny znajdują się stanowiska monitorowe o wymiarze 2.44 × 4,88 m każde.Foto: Paweł Sękowski, Tadeusz Belter